Veel ondernemingen maken mee dat sommige klanten niet betalen en de geleverde goederen niet retourneren. De gemakkelijke gevallen kunnen het beste worden overgelaten aan de deurwaarder. Maar zodra het gaat om bijvoorbeeld grote klanten die zich verschuilen achter allerlei ingewikkelde juridische redeneringen, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Wij kunnen voor u onderzoeken in hoeverre de redenering van de tegenpartij juridisch hout snijdt en wat daartegen valt te ondernemen. Wij kunnen de tegenpartij dagvaarden of eventueel beslag leggen op zijn goederen.