Van insolventie is sprake als een persoon of bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen. Op een gegeven moment kunnen de schuldeisers dan faillissement aanvragen. Wij zijn gespecialiseerd in insolventies en hebben ervaring als curator in privé-faillissementen en als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringen (Wsnp).

Met die kennis staan wij cliënten als advocaat bij, bijvoorbeeld om een faillissement af te wenden en een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Wordt toch een zakelijk faillissement uitgesproken, dan is het belangrijk om mogelijke valkuilen voor de bestuurders te voorkomen. Met name bestaat het risico dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en vervolgens in een privé faillissement terechtkomen. In dat soort ingewikkelde en vaak emotionele situaties is steun van een advocaat onontbeerlijk, zeker als er gerechtelijke procedures moeten worden gevoerd tegen schuldeisers.