Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht richt zich op ondernemers en ondernemingen. Wij hebben zowel grote en middelgrote als ook personen met een eenmanszaak juridisch bijgestaan. Veel ondernemers roepen pas de hulp in van een advocaat als ze een gerechtelijke procedure moeten voeren. Maar het is vaak beter om vroegtijdig juridisch advies in te winnen teneinde een dure procedure te voorkomen. Veel van ons werk bestaat daarom uit advies en bemiddeling om juridische problemen op te lossen.

Komt het onverhoopt toch tot een gerechtelijke procedure, dan zullen we ons met alle ons ter beschikking staande juridische argumenten voor uw zaak inzetten. Wel zullen we blijven letten op uw belang en met u afwegen of het beter is te schikken of toch door te procederen.

Verder zijn wij gespecialiseerd in incasso- en insolventiezaken. U kunt bij ons ook terecht voor verbintenissenrecht zoals het opstellen van contracten of het afdwingen van aangegane verplichtingen.

 

Handelsrecht

Overal waar gehandeld wordt is sprake van handelsrecht. Het gaat dus niet alleen om transacties tussen bedrijven onderling, maar net zo goed om consumenten die iets kopen in een winkel of via internet. Wij hebben bijvoorbeeld consumenten bijgestaan die problemen hadden na aankoop van een vliegticket, de reparatie van een boot of een dure auto bij een garage.

Als het gaat om internationaal handelsrecht zijn wij met name gespecialiseerd in transacties tussen Nederland en Duitsland. In ons kantoor is een Duits sprekende advocaat aanwezig.