Schulden

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van problematische schulden. Dat doen we zowel voor particulieren als voor ondernemers die noodgedwongen hun bedrijf hebben moeten stoppen. We maken helaas maar al te vaak mee dat mensen veel te lang blijven rondlopen met hun problematische schulden. Terwijl er vaak wel degelijk wat aan te doen is. Oplossing van de schulden kan op drie verschillende manieren plaatsvinden:

Minnelijk akkoord

Een minnelijk akkoord is een bindende afspraak met de schuldeisers: u belooft binnen drie jaar een bepaald deel van de schuld af te lossen en de schuldeisers beloven dat ze de rest van de schuld zullen kwijtschelden. Bij het oplossen van de schulden proberen we altijd eerst een minnelijk akkoord te bereiken. Dat is het snelst en er komt geen rechtbank aan te pas. Wanneer u ons machtigt, kunnen wij optreden als uw schuldbemiddelaar. We gaan dan praten met de schuldeisers, brengen de schulden in kaart en doen de schuldeisers een betalingsaanbod. Als alle schuldeisers met dat aanbod instemmen, is een akkoord tot stand gekomen. U moet dan drie jaar lang het overeengekomen bedrag sparen en nadat dit betaald is, bent u van uw schulden af. Het is wel handig om bij het beheren van uw financiën en het sparen voor de schuldeisers de hulp in te schakelen van een budgetbeheerder of een beschermingsbewindvoerder.

Het afgelopen jaar hebben we diverse malen een minnelijk akkoord met schuldeisers kunnen afsluiten voor onze klanten.

Dwangakkoord

In een groot aantal van de gevallen zijn niet alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel. Als het gaat om één of twee kleine schuldeisers, terwijl alle andere veel grotere schuldeisers wel hebben ingestemd, dan is dat onredelijk en schaadt ook de belangen van de andere schuldeisers. In dat geval kunnen we de rechtbank vragen om de weigerachtige schuldeiser(s) dwingen om in te stemmen met het aanbod. Zo ontstaat er een dwangakkoord. Wij treden dan op als uw advocaat. Indien u een minimuminkomen hebt, kunnen de advocaatkosten betaald worden uit een subsidie voor rechtsbijstand (toevoeging). Uw eigen bijdrage kan worden vergoed door Bijzondere bijstand van de gemeente.

Wij hebben de afgelopen tijd diverse dwangakkoorden bij de rechtbank weten te bereiken.

Verzoek toelating wettelijke schuldsanering (Wsnp)

In de meeste gevallen lukt het echter niet om een minnelijk akkkoord of een dwangakkoord te bereiken. In dat geval staat de weg open voor de wettelijke schuldsanering. Iedereen die zijn persoonlijke schulden niet meer (binnen een redelijke termijn) kan afbetalen en de voorafgaande 5 jaar niet op verwijtbare manier de schulden heeft laten toenemen, kan door de rechtbank worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp): Onder toezicht van een Wsnp bewindvoerder worden de schulden dan in 3 jaar gesaneerd. Wie zich keurig aan alle regels heeft gehouden, verkrijgt de schone lei en is schuldenvrij. Wij treden regelmatig op als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringen in opdracht van de rechtbank. Er bestaan veel indianenverhalen over de Wsnp, maar het is een prachtige regeling waarvan veel Nederlanders dankbaar gebruik hebben gemaakt. Voor meer informatie: Spelregels voor de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

Als schuldbemiddelaar kijken we of u in aanmerking komt voor de wettelijke schuldsanering. Als dat het geval is, gaan we voor u het verzoekschrift Wsnp met een groot aantal bijlagen opstellen en dienen dit namens u in bij de rechtbank. Afhankelijk van hoe druk het is bij de rechtbank, kunt u verwachten binnen twee maanden uitgenodigd te worden voor een toelatingszitting. Daar wordt u door de rechter gehoord en wij zullen u daarbij terzijde staan. Als u toegelaten wordt tot de Wsnp zit ons werk als schuldbemiddelaar erop.